Czym się różni kabina proszkowa otwarta od zamkniętej?

Najważniejszym elementem każdej lakierni proszkowej  jest kabina do malowania proszkowego. W jej wnętrzu wykonywane są wszystkie prace malarskie. Na rynku dostępne są różne rodzaje kabin proszkowych, które generalnie można podzielić na otwarte i zamknięte.

Jakie funkcje spełniają kabiny proszkowe otwarte i zamknięte?

W komorach kabin proszkowych dochodzi do nanoszenia farby proszkowej na wybrane elementy. Odbywa się to poprzez rozpylanie proszku przy pomocy pistoletu elektrostatycznego i sprężonego powietrza. Dzięki specjalnej budowie kabiny farba nie przenika do pomieszczeń, w których ta się znajduje, co gwarantuje łatwe utrzymanie czystości. Przez to możliwy jest także odzysk farby proszkowej. Pomalowane przedmioty są następnie utrwalane w wysokiej temperaturze. Proces ten przebiega w ten sam sposób zarówno w kabinie otwartej jak i w zamkniętej. Dzięki kabinom otwartym możliwe jest malowanie dużych, przestrzennych elementów. Z kolei kabiny zamknięte świetnie sprawdzają się w przypadku małych detali, takich jak felgi samochodowe. Ze względu na ich wielkość łatwa jest również wymiana koloru farby.

Jakie różnice występują pomiędzy kabiną otwartą a zamkniętą?

Zasadniczą różnicą występującą pomiędzy kabinami proszkowymi otwartymi i zamkniętymi jest wielkość przedmiotów, które mogą być w nich pomalowane. Otwarte kabiny dają w tym zakresie większe możliwości – w ich wnętrzu można malować duże elementy i są one najbardziej uniwersalne. Kolejny aspekt, jaki dzieli kabiny to długość serii produkcyjnych, do których malowania są przeznaczone. Kabiny zamknięte, ze względu na pracę w systemie odzysku farby proszkowej, świetnie sprawdzają się w długich seriach. Każda z nich jest natomiast mobilna i odpowiednia do proszkowania przestrzennych detali.